Thông Tin Sản Phẩm 

Chất Liệu     : Men rạn , đắp nổi

Kích Thước : Cao 13 cm

Sản Xuất      : Bát Tràng

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170710/4693588/Bat_tra_xam_hang_ran_S1_(_mg_1679).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170710/4693588/Bat_tra_xam_hang_ran_S1_(_mg_1680).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại