Thông Tin Sản Phẩm 

Chất Liệu     : Men Rong

Kích Thước : Cao 13 cm

Sản Xuất      : Bát Tràng

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20151031/2122621/Bat_tra_xam_men_rong_S1_(_mg_1681).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20151031/2122621/Bat_tra_xam_men_rong_S1_(_mg_1683).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại