Thông Tin Sản Phẩm 

Chất Liệu : Men rong đục

Kích Thước : Cao 10 cm

Sản Xuất      : Bát Tràng

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150429/1441901/Choe_nuoc_Hang_men_rong_S2_(dscf4463).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150429/1441901/Choe_nuoc_Hang_men_rong_S2_(dscf4464).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150429/1441901/Choe_nuoc_Hang_men_rong_S2_(dscf4522).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại