Thông Tin Sản Phẩm 

Chất Liệu : Sứ Trắng ngà  vẽ sơn vàng

Kích Thước : Cao 10 cm

Sản Xuất      : Bát Tràng

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150429/1441903/Choe_nuoc_Hang_nga_S1_(dscf4539).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150429/1441903/Choe_nuoc_Hang_nga_S1_(dscf4595).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150429/1441903/Choe_nuoc_Hang_nga_S1_(dscf4597).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại