//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170713/4738879/Coc_cong_cai_xanh_ngoc_S2_(dscf4861).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170713/4738879/Coc_cong_cai_xanh_ngoc_S2_(dscf4862).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170713/4738879/Coc_cong_cai_xanh_ngoc_S2_(dscf4863).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại