//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150429/1441564/Dia_con_phung_S3___11C_(dscf4277).jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150429/1441564/Dia_con_phung_S3___11C_(dscf4321).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại