Thông Tin Sản Phẩm 

Chất Liệu : Đồng vàng , hun đen

Kích Thước : Cao 45 x Rộng 13 

Sản Xuất       : Đại bái

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170815/4954420/Hac_Hun_Mau_HD0001_(adscf3856).jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/ps/20170823/dscf3857_1600x1600.jpg

xz
Sản phẩm cùng loại