//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150429/1441878/Lo_hoa_rong_noi_luc_binh_C25_(img_4918_copy).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150429/1441878/Lo_hoa_rong_noi_luc_binh_C25_(img_4919_copy).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại