//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150429/1441834/Mam_bong_sen_ve_20_(_mg_1705).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150429/1441834/Mam_bong_sen_ve_20_(_mg_1706).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại