//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/ps/20170823/_mg_1703_1600x1600.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150429/1441828/Mam_bong_su_24_(_mg_1703).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại