//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/ps/20170823/dscf4302_1600x1600.jpg

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150429/1441561/Mam_rong_phuong___GR31_(dscf4324).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại