//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/ps/20170822/_mg_1821_1600x1600.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170814/4948167/Mo_Dai_Loan_3_5_Nau_(_mg_1820).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170814/4948167/Mo_Dai_Loan_3_5_Nau_(_mg_1821).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại