//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/ps/20170823/_mg_1712_1000x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150429/1441656/Nam_ruou_D439_(_mg_1712).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại