Tượng quan thế âm bồ tát cao 30cm bằng Sứ

Chất liệu: Sứ vẽ  màu

Kích thước: cao 30cm. Rộng 18cm.

Tượng còn các kích thước khác  như : 40cm , 35 cm , 30 cm

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170712/4713884/Phat_ba_ao_trang_de_sen_hong_30_(17).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170712/4713884/Phat_ba_ao_trang_de_sen_hong_30_(18).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170712/4713884/Phat_ba_ao_trang_de_sen_hong_30_(19).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170712/4713884/Phat_ba_ao_trang_de_sen_hong_30_(20).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại