Tượng Sứ phật Bà Sơn Sen Hồng cao 40 cm

Chất liệu: Sứ  Cao Cấp

Kích thước: cao 40 cm

Tượng Đươc sản xuất bởi bàn tay nghệ nhân Đài Loan

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170712/4713893/Phat_ba_su_ngoi_sen_40_(10).jpg//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170712/4713893/Phat_ba_su_ngoi_sen_40_(11).jpg//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170712/4713893/Phat_ba_su_ngoi_sen_40_(6).jpg//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170712/4713893/Phat_ba_su_ngoi_sen_40_(7).jpg//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170712/4713893/Phat_ba_su_ngoi_sen_40_(8).jpg//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170712/4713893/Phat_ba_su_ngoi_sen_40_(9).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại