Thông Tin Sản phẩm :

    Chất Liệu : Bột Đá

   Nơi Sản Xuất : Hồng Kong

    Các Kích Thước :  Cao 15  à Dành cho bàn thờ  Ngang 31 ,36

                                  Cao 18 --> Dành cho bàn thờ  Ngang 36, 41

                                  Cao 20 --> Dành cho bàn thờ  Ngang  41, 48

                                  Cao 25  --> Dành cho bàn thờ  Ngang  48, 56, 61

                                  Cao 30 --> Dành cho bàn thờ  Ngang 61, 68

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150505/1456535/Tai_dia_Hong_Kong_15_(img_2394_copy).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150505/1456535/Tai_dia_Hong_Kong_15_(img_2396_copy).jpg

Hình Ảnh Mẫu Bộ Đồ Thờ Thần Tài

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150505/1456535/Tai_dia_Hong_Kong_15_(b17).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại