Tượng Đá Trắng Phật Adida cao 50 cm

Chất liệu: Đá Trắng  Sơn màu da người

Kích thước: cao 50 cm

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170827/5014978/Tuong_Adida_Da_Trang_C50_(1).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170827/5014978/Tuong_Adida_Da_Trang_C50_(3).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170827/5014978/Tuong_Adida_Da_Trang_C50_(4).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170827/5014978/Tuong_Adida_Da_Trang_C50_(5).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại