Tượng Sứ Trắng Phật Adida cao 40 cm

Chất liệu: Sứ Trắng  Sơn màu da người

Kích thước: cao 40 cm

//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170712/4713896/Tuong_Dia_tang_vuong_ngoi_sen_40_(12).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170712/4713896/Tuong_Dia_tang_vuong_ngoi_sen_40_(13).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170712/4713896/Tuong_Dia_tang_vuong_ngoi_sen_40_(14).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170712/4713896/Tuong_Dia_tang_vuong_ngoi_sen_40_(15).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20170712/4713896/Tuong_Dia_tang_vuong_ngoi_sen_40_(16).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại