//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150511/1471086/Ty_Huu_Xanh_Ngoc_Sa1_(dscf4868).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150511/1471086/Ty_Huu_Xanh_Ngoc_Sa1_(dscf4869).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150511/1471086/Ty_Huu_Xanh_Ngoc_Sa1_(dscf4870).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150511/1471086/Ty_Huu_Xanh_Ngoc_Sa1_(dscf4883).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại