//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150505/1456687/Ty_Huu_xoay_S2_(dscf4864).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150505/1456687/Ty_Huu_xoay_S2_(dscf4865).jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150505/1456687/Ty_Huu_xoay_S2_(dscf4866).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại