//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/ps/20170823/dscf4170_1000x1000.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/ps/20170823/dscf4171_1600x1600.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/3125/psCT/20150513/1478793/Xong_Tram_Hungy_S3_B222_(dscf4171).jpg

xz
Sản phẩm cùng loại