Hiển thị tất cả 14 kết quả

Sứ Men Lam Nổi Bát Tràng

Chỉ từ: 250.000VNĐ
Chỉ từ: 250.000VNĐ
Giá từ 2.880.000VNĐ
Chỉ từ: 180.000VNĐ
Chỉ từ: 270.000VNĐ
Chỉ từ: 240.000VNĐ
Chỉ từ: 150.000VNĐ
Chỉ từ: 390.000VNĐ
Chỉ từ: 220.000VNĐ

Choé ( Gạo, Muối, Nước )

Choé Lam Trắng Rồng Nổi HR 3D

Chỉ từ: 140.000VNĐ
Chỉ từ: 380.000VNĐ
Chỉ từ: 550.000VNĐ
Chỉ từ: 230.000VNĐ
Giá từ 2.140.000VNĐ