Tượng Ông Thần Tài Áo Gấm

235 lượt xem

1.200.000,0

Thông Tin Sản phẩm :

Chất Liệu : Sứ  vẽ hoa gấm

Nơi Sản Xuất : Đài Loan

Các Kích Thước :  Cao 30 –> Dành cho bàn thờ  Ngang  36

Cao  35 –> Dành cho bàn thờ  Ngang 36, 41

Cao   40 –> Dành cho bàn thờ  Ngang  41, 48

Cao   45  –> Dành cho bàn thờ  Ngang  48, 56, 61

Tượng Ông Thần Tài Áo Gấm

1.200.000,0