Tượng Ông Thần Tài Dát Kim Sịn

114 lượt xem

1.950.000,0

Thông Tin Sản phẩm :

Chất Liệu : Sứ   mạ vàng

Nơi Sản Xuất : Đài Loan

Các Kích Thước :  Cao 30  -> Dành cho bàn thờ  Ngang  36

Cao  35 –> Dành cho bàn thờ  Ngang 36, 41

Cao   40 –> Dành cho bàn thờ  Ngang  41, 48

Cao   45  –> Dành cho bàn thờ  Ngang  48, 56, 61

Tượng Ông Thần Tài Dát Kim Sịn

1.950.000,0