Tượng Thần Tài Thổ Địa Vẽ Vàng

225 lượt xem

2.200.000,0

Thông Tin Sản phẩm :

Chất Liệu : Sứ Vẽ Vàng

Nơi Sản Xuất : Đài Loan

Các Kích Thước  :  Cao 20cm –>  Dành cho bàn thờ  Ngang 48

Cao  25cm –> Dành cho bàn thờ  Ngang  56 và 61

Tượng Thần Tài Thổ Địa Vẽ Vàng

2.200.000,0