Văn Khấn Thần Tài Hàng Ngày, Mùng 1, Mùng 10, Ngày Rằm Mỗi Tháng

Văn Khấn Thần Tài Hàng Ngày
4/5 - (4 bình chọn)

Ở các nước Á Đông nói chúng và Việt Nam nói riêng, tin rằng thờ cúng Thần Tài sẽ đem lại may mắn, tài lộc. Nhiều gia đình, nhất là các hộ kinh doanh hay công ty đều có bàn Thờ Thần Tài và thực hiện thờ cúng hàng ngày. Khi thực hiện lễ cúng Thần Tài thì không thể thiếu văn khấn. Hãy cùng tham khảo 4 bài văn khấn Thần Tài chuẩn và hay nhất do Đồ Thờ Thịnh Vượng tổng hợp sau đây nhé.

Mẫu văn khấn Thần Tài hàng ngày

Thần Tài là một vị thần đem lại may mắn, tiền tài cho gia chủ nên được rất nhiều gia chủ cúng mỗi ngày. Hàng ngày, người ta cúng Thần Tài bằng nước, trái cây, trầu… và đọc bài văn khấn Thần Tài hàng ngày

Mẫu văn khấn Thần Tài
Mẫu văn khấn Thần Tài

Tham khảo mẫu văn khấn Thần Tài hàng ngày dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy ngày Gia môn Thổ phủ, Thổ chủ Tài thần. Con kính lạy các ngài thần Tài vị tiền.

Con kính lạy tiền hậu địa chủ chư vị linh thần. Con kính lạy Bản xứ Thổ địa phúc đức chính thần

Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là… ngụ tại:… Là (nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty)… kinh doanh…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài tiền vị, thổ địa và chư vị tôn thần chứng giám.

Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, hanh thông thịnh vượng, âm phù dương trợ, đắc ngộ quý nhân, thương mại hanh thông, lộc tài tăng tiến, khách xa dẫn đến, khách gần dẫn lại.

Con cầu xin các ngài phù hộ cho:… nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, thực hiện công việc hợp đồng được hanh thông, đạt kết quả cao, để tín chủ chúng con có tài, có lộc, có ngân có xuyến, trên lo việc âm công phúc đức, dưới gánh việc gia trung, để (cửa hàng, công ty…) ngày càng phát triển.

Kinh xin các ngài sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Bài Văn khấn Thần Tài mùng 1 hàng Tháng

Mùng một hàng tháng chính là lúc các gia chủ bày biện mâm cúng Thần Tài. Để thể hiện lòng thành kính của mình thì không thể thiếu bài văn khấn Thần Tài mùng 1.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy Thần tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là…………

Ngụ tại…………………

Hôm nay là ngày…….tháng…….năm…………….

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài vị tiền.

Cúi xin: Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Bài văn khấn mùng 1 Thần Tài
Bài văn khấn mùng 1 Thần Tài

Văn khấn Thần Tài Thổ Địa mùng 10 hàng tháng

Vào ngày mùng 10 Âm lịch hay cũng chính là ngày vía Thần Tài hàng tháng. Vào ngày này các gia đình thường tổ chức cúng Thần Tài. Cùng tham khảo bài văn khấn Thần Tài mùng 10 hàng tháng theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. – Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. 

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân. 

– Con kính lạy Thần tài vị tiền. 

– Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này. 

Tín chủ con là…………………………………………………………. 

Ngụ tại…………………………………………………………………… 

Hôm nay là ngày…….tháng…….năm………………………………. 

Tôi chủ thành sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị. Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật! 

Nam mô a di Đà Phật!

Bài văn khấn Thần Tài ngày rằm hàng tháng

Ngày rằm hàng tháng cũng là thời điểm rất tốt để cúng ông Thần Tài. Trong lễ cúng bạn có thể đọc bài văn khấn Thần Tài Thổ Địa ngày rằm sau đây:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy ngài Gia môn Thổ phủ, Thổ chủ Tài thần.

Con kính lạy các ngài thần Tài vị tiền. Con kính lạy tiền hậu địa chủ chư vị linh thần.

Con kính lạy Bản xứ Thổ địa Phúc đức Chính thần. Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là… ngụ tại…, là (nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty)…, kinh doanh…

Hôm nay là ngày rằm tháng…. năm…. âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài tiền vị, thổ địa và chư vị tôn thần chứng giám.

Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, hanh thông thịnh vượng, âm phù dương trợ, đắc ngộ quý nhân, thương mại hanh thông, lộc tài tăng tiến, khách xa dẫn đến, khách gần dẫn lại.

Con cầu xin các ngài phù hộ cho… nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, thực hiện công việc hợp đồng được hanh thông, đạt kết quả cao, để tín chủ chúng con có tài, có lộc, có ngân có xuyến, trên lo việc âm công phúc đức, dưới gánh việc gia trung, để (cửa hàng, công ty…) ngày càng phát triển.

Kính xin các ngài sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! 

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Bài văn khấn Thần Tài ngày rằm hàng tháng
Bài văn khấn Thần Tài ngày rằm hàng tháng

Những lưu ý khi khấn bái ông Thần Tài

  • Trước khi tiến hành cúng Thần Tài, cần phải lau dọn sạch sẽ bàn thờ và khu vực xung quanh. 
  • Cần thường xuyên làm tắm cho tượng thần bằng rượu hoặc nước lá bưởi 
  • Tránh để các con vật đến gần khu vực ban thờ. 
  • Hoa cắm trên bàn thờ phải là hoa tươi, không được sử dụng hoa giả hoặc héo, cùng với đó, mâm ngũ quả cũng phải đảm bảo là quả thật và tươi ngon. 
  • Trong khi khấn bái không được gây tiếng ồn, la hét
  • Trong khi đọc bài cúng Thần Tài, người cúng cần mặc trang phục chỉnh tề, tránh những trang phục phản cảm.

Trên đây là 4 bài văn khấn Thần Tài vào các dịp như: hàng ngày, mùng 1, mùng 10 và ngày rằm hàng tháng do Đồ Thờ Thịnh Vượng tổng hợp. Việc cúng Thần Tài không chỉ đem lại may mắn và tài lộc cho gia chủ mà còn giúp tinh thần của con người được thoải mái và an nhiên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chúng ta cần tuân thủ những quy định và lưu ý để đảm bảo tính trang nghiêm, trang trọng.

Chúc mọi gia chủ đón nhận nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống .