Bạch Thần Tài Là Ai? Thần Chú Bạch Thần Tài Là Gì?

Bạch Thần Tài là ai?
5/5 - (2 bình chọn)

Bạch Thần Tài (Dzambhala Trắng) trong tiếng Tây Tạng gọi là Dzambhala Gapee, một vị Thần Tài trong Ngũ Bộ Thần Tài. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Bạch Thần Tài là ai?  thần chú của Bạch Thần Tài là gì?

Bạch Thần Tài (Dzambhala Gapee – Dzambhala Trắng) là ai?

Bạch Thần Tài còn được biết đến là Dzambhala Trắng, được cho là sinh ra từ mắt phải của Quán Thế Âm Bồ Tát và cũng được biết đến là một hiện thân của Ngài.

Ngài thường được miêu tả cưỡi trên một con sư tử tuyết, mặc dù một số họa sĩ đã vẽ Ngài cưỡi trên một con rồng. Trên tay trái của Ngài cũng cầm một con chồn nhả ra những trang sức và kim cương quý báu, tượng trưng cho sự giàu có, may mắn.

Thờ Bạch Thần Tài có công dụng gì?

Công Dụng Bạch Thần Tài trong ngũ bộ thần tài
Công Dụng Bạch Thần Tài

Dzambhala Trắng là vị Thần chủ trừ các phiền não về tài và hóa giải các định nghiệp.

Theo kinh điển, thần chú của Ngài có thể giúp ngăn chặn khổ đau, đẩy lùi những tai họa, bệnh tật, đồng thời phát khởi Bồ Đề Tâm và đem lại sự giàu có, phồn thịnh cho những ai trì tụng thần chú của Ngài. 

Thần chú Bạch Thần Tài chuẩn nhất

Thần chú của Dzambhala Trắng là:

“Om Padma Trotha Arya Dzambhala Siddhaya Hum Phat”

Mỗi ngày niệm thần chú ít nhất 21 lần hoặc 108 lần bất cứ khi nào có thể. Bạn sẽ trở nên giàu có hơn về nguồn lực bên trong, khi đó nguồn lực bên ngoài cũng phong phú hơn, cả vật chất và tinh thần. 

Cùng lắng nghe chú Dzambhala Trắng tại đây:

Ngoài chú Bạch Thần Tài ra thì quý vị có thể trì tụng chú Hoàng Thần Tài. Thần chú Hoàng Thần Tài sẽ giúp những người trì tụng thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi nghèo khó, cuộc sống trở nên giàu sang hơn.

Bạch Thần Tài độ mệnh cho người tuổi nào?

Bạch Tài Thần độ mệnh tuổi Thân và tuổi Dậu, vị Thần Tài này chủ quản về Tâm tài, tiêu trừ những chuyện phiền não và giải nghiệp, phát khởi Bồ Đề Tâm.

Khi người tuổi Thân với tuổi Dậu trì tụng chú vị thần này thì sẽ được Ngài giúp lùi những tai họa và bệnh tật nhằm mang lại sự giàu có, phồn thịnh. 

Nếu người tuổi Thân và tuổi Dậu được Dzambhala Trắng độ mệnh thì sẽ được giải trừ nghiệp xấu từ đó thêm thịnh vượng, giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần trong cuộc sống này.

Tổng hợp tượng Bạch Thần Tài đẹp

Tượng Dzambhala Trắng bằng đồng

Tượng Bạch Thần Tài Bằng Đồng
Tượng Bạch Thần Tài Bằng Đồng

Tượng lưu ly Dzambhala Trắng

Tượng Bạch Thần Tài Lưu Ly
Tượng Dzambhala Trắng Lưu Ly

Trên đây là những tìm hiểu, tổng hợp của đội ngũ Đồ Thờ Thịnh Vượng chúng tôi về Bạch Thần Tài. Qua đây chúng tôi hy vọng rằng những chia sẻ này mang lại kiến thức cơ bản về vị thần này tới các bạn. Lần nữa chúng tôi chúc bạn cùng gia đạo bạn luôn bình an, thịnh vượng.